Your address will show here +12 34 56 78
Izjava o privatnosti

UVOD

Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka od dana 27. travnja 2016. godine, a koja započinje s primjenom dana 25. svibnja 2018. godine (dalje u tekstu: Uredba) značajno su proširene obveze pravnih osoba koje obrađuju osobne podatke, te je definirana zaštita pojedinca s obzirom na takvu obradu podataka kao temeljno pravo.
Tendiko d.o.o. vodi računa da su osobni podaci ispitanika s kojima voditelj obrade dolazi u doticaj sigurni i zaštićeni, a sve u cilju zaštite privatnosti ispitanika. S osobnim podacima ispitanika postupa se s posebnom pažnjom i isti se koriste samo u svrhe obrade, a temeljem zakonske osnove.

  1. NAČELA OBRADE PODATAKA

Uredbom su propisana načela obrade podataka, te podaci moraju biti:

– zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika
– prikupljeni su u posebne i zakonite svrhe, te se dalje ne smiju koristiti ako nije u skladu s tim svrhama
– točni i prema potrebni ažurni, te ako nisu točni da se što prije isprave ili obrišu
– čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe obrade, eventualno duže ako je to u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe
– čuvani i obrađivani uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade, te od slučajnog gubitka ili uništenja

  1. PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci ispitanika se smiju obrađivati samo ako je obrada zakonita i to u slučajevima:
– obrada je nužna zbog zaštite ključnih interesa ispitanika
– obrada je nužna zbog izvršavanja ugovora u kojima su ispitanik i stranka ili kako bi se ispunile radnje ispitanika i stranke prije sklapanja ugovora
– obrada je nužna zbog poštivanja pravnih obveza voditelja obrade

Ako se obrada temelji na privoli, ispitanik je u svakom trenutku može povući, ali to ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole.
Naši poslovni partneri u obvezi su poštivati pravila o povjerljivosti u skladu s ugovorima koje s njima sklapamo kao i u skladu s obvezama i pravim temeljima koja proizlaze iz Uredbe.
Osobni podaci se čuvaju ovisno o svrsi obrade za koju su i prikupljeni, a čuvaju se tijekom postupka sklapanja ugovora i za vrijeme trajanja ugovora, ali se čuvaju i iz drugih osnova, kao npr. zbog poštivanja zakonske obveze.
U slučaju sudskog ili drugog spora ili postupka podaci se čuvaju do završetka započetog spora ili postupka.
U marketinške svrhe možemo prikupljati i koristiti Vaše podatke uz privolu i na temelju legitimnog interesa, a u cilju dostavljanja obavijesti o proizvodima, uslugama, ponudama. U svakom trenutku može se povući privola.

  1. PRAVA ISPITANIKA

Pravo na informacije – ispitanik ima pravo na informacije u vezi s obradom svojih osobnih podataka.

Pravo na pristup – ispitanik ima pravo zatražiti potvrdu je li se obrađuju osobni podaci koji se odnose na njega.

Pravo na brisanje i ispravak – ispitanik ima pravo na ispravak netočnih podataka, kao i na dopunu, brisanje podataka ( koji nisu nužni , ako povuče privolu, ako su nezakonito obrađeni, ako ispitanik uloži prigovor).

Pravo na ograničenje – ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti, zatim ako je obrada nezakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i traži se ograničenje obrade.

Pravo na prenosivost – ispitanik ima pravo prenijeti svoje podatke drugom voditelju obrade, ako je to tehnički izvodivo.

Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo podnijeti prigovor na obradu podataka, te voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže postojanje legitimnih razloga za obradu koji nadilaze interese i prava ispitanika.

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu – ako ispitanik smatra da je obrada osobnih podataka protivna Uredbi, ima pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. U Republici Hrvatskoj to je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10 000 Zagreb.

  1. SIGURNOST PODATAKA

Tvrtka Tendiko d.o.o. poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala zaštita podataka. Ove mjere se odnose na računala, mreže i programe, a uključene su u sustav sigurnosti. Samo ovlašteni radnici su upoznati s uvjetima tajnostima podataka i upoznati su s činjenicom da se isti ne smiju koristiti u osobne svrhe ili učiniti dostupnima neovlaštenim osobama, kako pravnim tako i fizičkim.
Voditelj podataka obavještava svoje radnike o potrebi kontinuirane zaštite privatnosti ispitanika, te su svi dužni poštovati to kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti s obzirom na rizik.

U slučaju da ispitanik ima bilo kakvo pitanje, upit o tome kako se koriste njegovi osobni podaci ili želi uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, može se obratiti na slijedeću adresu:
tendiko@tendiko.hr

VODITELJ OBRADE PODATAKA: Josip Knezović

Sukladno Uredbi, Tendiko d.o.o pružit će informaciju ispitaniku o radnjama koje je poduzela po njegovom zahtjevu.